Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Kariéra - Absolventský program ŽSR
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Absolventský program ŽSR

Absolventský program ŽSR je program určený absolventom vysokých a stredných škôl.

Jeho cieľom je zabezpečenie požadovanej vzdelanostnej a vekovej štruktúry zamestnancov ŽSR a vytvorenie vhodných podmienok na adaptáciu absolventov vybraných škôl.

ŽSR majú rozvinutú spoluprácu so školami – vysokými, strednými priemyselnými a strednými odbornými školami dopravnými.

Absolventom sa rozumie absolvent školy, ktorý vstupuje do pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia, najneskôr k 1.9. príslušného roka.

Absolventi sa prijímajú do pracovného pomeru do evidenčného stavu príslušnej organizačnej jednotky. Absolventi sa posudzujú z hľadiska pracovno-právnych predpisov ako zamestnanci ŽSR. Základná adaptačná doba je doba, počas ktorej nie je absolvent zaradený na samostatný výkon príslušnej pracovnej činnosti, maximálne jeden rok.

Ak sa absolvent pripravuje na funkciu, ktorá v zmysle predpisu Z3 vyžaduje odbornú skúšku, trvá adaptačná doba minimálne do doby vykonania tejto skúšky.

Do absolventského programu ŽSR sa môžete prihlásiť v priebehu mesiacov apríl -máj v poslednom ročníku štúdia.

V prípade záujmu prosím pošlite Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom na GRO510@zsr.sk

Životopis-vzor

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky