Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Kariéra - Čo ponúkame
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Čo ponúkame

STABILITA

167–ročnú históriu, tradíciu odbornosti a hodnôt

MODERNÁ PERSONÁLNA STRATÉGIA

Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu.

ODBORNOSŤ a PROFESIONALITA

Firma má vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu.

SOCIÁLNY PRÍSTUP

Sociálny dialóg so zamestnancami vyjadruje uzatvorená  Kolektívna zmluva, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku.

ODMEŇOVANIE

Mesačná mzda (tarifná mzda + prémie)

Príplatky a mzdové zvýhodnenia :

       ✔ za pracovnú pohotovosť

      ✔ za prácu nadčas

      ✔ za prácu vo sviatok

      ✔ za nočnú prácu

      ✔ za prácu v sobotu a nedeľu

                                                

BENEFITY

     ✔ pracovný pomer na dobu neurčitú

     ✔ každoročný nárast mzdy

     ✔ stravné lístky

     ✔ cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov ŽSR a ich rodinných príslušníkov

     ✔ príspevky na rekreáciu

     ✔ odmeny pre darcov krvi

     ✔ odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

    ✔ doplnkové dôchodkové sporenie v DDS Stabilita, a.s. http://www.stabilita.sk/sk/

    ✔ životné poistenie zamestnancov ŽSR DYNAMIK Ž v Generali poisťovni, a.s.

    ✔ pravidelné lekárske prehliadky v závislosti od veku a funkcie zamestnanca

    ✔ príplatok na ubytovanie v sume 200 EUR, poskytovaný po dobu 36 mesiacov pri dochádzke na pracovisko vzdialené 150 a viac km od miesta trvalého bydliska

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky