Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Kariéra - Duálne vzdelávanie
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Študuj s podporou ŽSR v systéme duálneho vzdelávania!

 V školskom roku 2017/2018 vstúpia ŽSR do Systému duálneho vzdelávania. 

 Dňa 1. 4. 2015 nadobudol platnosť Zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý okrem iného, umožňuje žiakom venovať oveľa viac času odbornému výcviku a zamestnávateľom zaradiť do učebných osnov predmety a témy, ktoré budú pre „jeho“ žiakov konkurenčnou výhodou. 

Našim cieľom je vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy a v jednotlivých technických odvetviach, ktorí budú poznať svoje budúce pracovné prostredie a tým prispejú k zefektívneniu dopravy v sieti ŽSR.


Leták na stiahnutie: 

Leták duál.pdf Leták duál benefity.pdf

V akých odboroch? 

Učebný odbor železničiar (3762 H)

3762H

Učebný odbor elektromechanik (2683 H)  

2683h                            

Študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

3758

Študijný odbor mechanik-elektrotechnik (2697 K)

2697

Na ktorých SOŠ? 

V školskom roku 2017/2018 sa s nami do systému duálneho vzdelávania zapojí:

SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)

SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa

 • železničiar (3762 H)
 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H)
 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

 • železničiar (3762 H)
 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 2

 • operátor prevádzky a ekonomiky dopravy (3758 4K)

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

 • mechanik-elektrotechnik (2697 K)
 • elektromechanik (2683 H 11)

 

Čo od nás môžeš očakávať? 

 Počas štúdia Ti ponúkame:

 • odborné vzdelanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
 • bezplatné získanie odborných a praktických zručností a pracovných návykov priamo na pracoviskách ŽSR,
 • už počas štúdia sa začleníš do budúceho pracovného kolektívu,
 • poskytneme Ti pracovný odev, obuv a všetky potrebné ochranné pracovné pomôcky,
 • prispejeme Ti na stravu a internát,
 • prispejeme Ti na cestu do školy a na prax,
 • finančne Ťa podporíme prospechovým štipendiom,
 • po prijatí na školu s Tebou podpíšeme učebnú zmluvu, ktorá Ti zabezpečí uvedené výhody,
 • keď dovŕšiš 18 rokov a splníš podmienky spôsobilostí, máš možnosť brigádne si privyrobiť,
 • po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto,
 • poskytneme príspevok na ubytovanie vo výške 50% z ceny ubytovania na internáte a štipendium v nasledovných sumách:

 

Prácou u nás získaš tieto benefity:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • možnosť kariérneho rastu,
 • garantujeme Ti istotu mesačnej mzdy s prémiami, príplatkami a mzdovými zvýhodneniami,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na dôchodkové sporenie a životné poistenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách.

 

Chceš študovať s našou podporou? 

 • Prihlás sa na SOŠ, s ktorou spolupracujeme v rámci systému duálneho vzdelávania,
 • zašli nám vyplnenú žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania do 15.04.2018, pridaj kópiu posledných dvoch vysvedčení Žiadosť-vzor
 • my Ťa budeme kontaktovať a spolu vybavíme potrebnú administratívu,
 • na prijímacie skúšky na SOŠ prines potvrdenie o tom, že Ťa pri štúdiu budeme podporovať.

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo prijať uchádzačov na základe ich úspešnosti v celkovom poradí na prijímacích skúškach a ich doterajších študijných výsledkov (celkový priemer koncoročného vysvedčenia z 8.ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka základnej školy).

Máš otázky?

Pýtaj sa na nasledovných telefónnych číslach:   0904 746 551 a 0904 746 553 alebo

email: dual@zsr.sk.

 Vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s vysvedčením nám môžeš zaslať do 15. 04. 2018 poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky

Generálne riaditeľstvo

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Klemensova 8

813 61 Bratislava

alebo naskenuj vyplnenú žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s vysvedčením a pošli emailom na: dual@zsr.sk.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky