Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt

 Rozhovor s riaditeľom SPŠ dopravnej v Trnave - Ing. Petrom Papíkom

 • Pán riaditeľ, Vaša škola sa môže pýšiť výbornými výsledkami v štatistike zamestnanosti absolventov. V ktorých odboroch sa Vám darí najviac?

Posledné čísla zverejnené Centrom vedecko-technických informácií hovoria, že za posledné dva roky máme len 2,9 % nezamestnanosť, čo je výborné číslo. Všetky naše študijné odbory vykazujú veľmi dobré štatistiky, ale študijný odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách má za posledné dva roky nulovú nezamestnanosť.

 • Aké sú ďalšie možnosti štúdia na Vašej škole, a o ktorý odbor je v súčasnosti najväčší záujem?

Naša škola ponúka nasledovné študijné odbory: elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách zameraný na zabezpečovaciu a telekomunikačnú techniku, elektrotechnika zameraný na sieťové technológie, prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním na logistiku a železničnú dopravu, technické a informatické služby zamerané na zasielateľstvo a technika a prevádzka dopravy, kde sa špecializujeme na automobilovú techniku.

Okrem denného štúdia máme i akreditované vzdelávanie dospelých v kurzoch na získanie elektrotechnickej kvalifikácie, ale i v ďalších špecializovaných kurzoch, máme akreditovanú Jazykovú školu a otvárame i externé štúdium v odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

Momentálne je jednoznačne najvyšší záujem ako na strane záujemcov o štúdium, tak i na výstupe zo strany zamestnávateľov o elektrotechnické študijné odbory a kvalifikácie, ale i o dopravné zamerania orientované na železnice.

 • V akých projektoch je zapojená Vaša škola v súčasnosti ?

Momentálne sme zapojení do projektu Ministerstva dopravy a výstavby Študuj dopravu, ktorý je zameraný na podporu štúdia absolventov základných škôl na dopravných študijných a učebných odboroch, čím sa snažíme riešiť kritickú situáciu nedostatku niektorých pracovných pozícií v železničných spoločnostiach. Na našej škole máme i úspešnú CISCO akadémiu, kde študenti môžu získať medzinárodne platný certifikát z oblasti počítačových sietí, sme zapojení do projektu Erasmus plus, čiže naši študenti chodia i na zahraničné praxe a stáže.

 • Na základe čoho si podľa Vás vyberajú žiaci strednú odbornú školu ?

Dnes je situácia na stredných školách taká, že je viac ponúkaných miest ako je počet končiacich absolventov základných škôl, ale i napriek tomu sa nám darí mať väčší počet prihlásených ako môžeme prijať. Je to výsledok veľmi dobrej práce kolegov v práci so študentmi, úspechy v súťažiach, ale i naša propagácia na rôznych prezentačných akciách, ako i to, že máme všetky študijné odbory pokryté zmluvnou spoluprácou s významnými spoločnosťami na trhu práce, medzi nimi i ŽSR.

 • Čo podľa Vás najviac zaujíma rodičov pri výbere školy?

Rodičia sú rôzni, tí zodpovední sa zaujímajú o uplatnenie i náplň učiva, či spoluprácu s praxou. No sú i takí, ktorí chcú mať dieťa len „upratané“ a hlbší záujem nemajú. Tých so záujmom je našťastie viac.

 • Ako vnímate spoluprácu medzi zamestnávateľom a školou?

Naša škola má spoluprácu s piatimi významnými spoločnosťami na trhu práce, ktorá je vyjadrená Zmluvami o vzájomnej spolupráci za účelom zabezpečenia kvalitnej prípravy absolventov  : okrem ŽSR a ďalšej železničnej spoločnosti sú to firmy z oblasti telekomunikačného a automobilového priemyslu a potom s ďalšími menšími firmami, s ktorými máme uzatvorené zmluvy najmä o zabezpečení praxe. Aj spolupráca zamestnávateľov a školy prechádza rôznymi etapami, ale v súčasnosti ju hodnotím ako veľmi dobrú, najmä so ŽSR.

 • V čom môže zamestnávateľ pomôcť škole a naopak?

Zamestnávateľ môže škole pomôcť výrazne najmä tým, že jej pomôže nielen udržať ale aj predstihnúť technologický vývoj, aby škola bola personálne i materiálne pripravená vyučovať technológie, systémy a postupy, ktoré v praxi sú, prípadne sa budú nasadzovať. Je to možné školením odborných učiteľov a pomocou pri materiálno-technickom vybavení školy. Potom môže škola pomôcť zamestnávateľovi, že mu ponúkne kvalitných a dobre pripravených absolventov.

 • ŽSR spolupracuje s Vašou školu už desaťročia. Len od roku 2011 praxovalo na našich pracoviskách 128 žiakov. Veľké percento z nich sa aj uplatnilo. No napriek tomu ŽSR momentálne zaznamenávajú veľký nedostatok kvalifikovaných a odborne vzdelaných ľudí a preto prichádzajú s novinkou motivácie žiakov stredných škôl prostredníctvom Štipendijného programu. Tým dávajú možnosť absolventom stať sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou. Aký záujem evidujete o tento program a v čom vidíte jeho výhody?

ŽSR v poslednom období zintenzívnila spoluprácu s našou školou, čo ma veľmi teší a výsledkom toho je i ponúkaný Štipendijný program, čo je veľmi dobrý nápad. Keďže ide o novinku, ešte je predčasné robiť závery, ale určite to môže prilákať nám žiakov a ŽSR nových zamestnancov. Na ŽSR, ale i v iných železničných spoločnostiach  pracuje veľmi veľa našich absolventov, ktorých sme pre rôzne profesie pripravili, ide najmä o profesie v oblasti dopravy, zabezpečovacej, oznamovacej techniky, ale i v ďalších profesiách. Trochu ma mrzí skutočnosť, že ŽSR dnes viac preferuje a propaguje najmä duálne vzdelávanie, pričom nejde o žiadnu novinku, ale o pokus o návrat k učňovskému školstvu a pritom sa trochu, najmä pri propagácii, zabúda, že sú tu i stredné priemyselné školy dopravné, ktoré v minulosti pripravili a stále pripravujú pre ŽSR absolventov. Už len  počet študentov, ktorí u  nás absolvovali prax,  niekoľkonásobne prevyšuje počet žiakov v duáli. (duálne vzdelávanie je v „pilotnom“ overení – pozn. ŽSR). Treba len, aby sa ŽSR viac zamerali na ich získanie pre prácu v ich spoločnosti a dokázali  študentov osloviť. My im v tom určite budeme nápomocní (ako paralelu k duálnemu vzdelávaniu spustili ŽSR Štipendijný program zameraný na Stredné priemyselné školy - pozn. ŽSR).

 • Ako žiaci vnímajú fakt, že firma, kde vykonávajú prax, je ich potenciálnym zamestnávateľom?

Žiaci vnímajú každú spoluprácu s praxou pozitívne, lebo vidia, že systémy a zariadenia, o ktorých sa učia v škole, sú v nasadené v praxi. Na priemyslovkách získavajú širší prehľad, navštevujú počas štúdia i pracoviská rôznych zamestnávateľov a sú na prax pripravení komplexnejšie, nie len v úzkej špecializácii. Súčasný stav najmä v našom regióne je taký, že o absolventov niektorých najmä technických študijných odborov je záujem oveľa väčší, ako je počet končiacich absolventov. Študenti si teda môžu vyberať svoju ďalšiu cestu a je už na zamestnávateľoch, ktorý u nich so svojou ponukou uspeje. A naši študenti sa uplatňujú v posledných rokoch ozaj veľmi dobre.

 • Je o Vás známe, že okrem toho,  že milujete šport a hory, potrpíte si aj na kvalitu. A nielen na tú materiálnu,  ale predovšetkým na kvalitu vzdelania. Aktívne bojujete za lepšie podmienky pre stredné priemyselné školy. V čom je Vaša motivácia?

Moja motiváciou je najmä skutočnosť, že práca, ktorú vykonávam, ma napĺňa najmä keď vidím nášho absolventa, ktorý je úspešný vo vyštudovanom odbore. Mladá generácia je tvarovateľná a teší ma, že každý študent, ktorý prejavuje záujem, dosiahol v škole pod vedením učiteľov pokroky, ktoré sú vidieť. Vtedy má práca učiteľa zmysel. Ja bojujem za to, aby sa pri súčasnom trende presadzovaní duálu, ktorý je veľmi dôležitý a má svoje nesporné miesto vo vzdelávacom systéme, nezabúdalo, že sú tu i priemyslovky, ktoré podľa rovnakého zákona o odbornom vzdelávaní a príprave pripravujú absolventov, ktorí by mali mať širší rozhľad, kritické myslenie, vedia hľadať a ponúkať rôzne riešenia problémov a neboli by zameraní len na výkon jednej konkrétnej pracovnej činnosti. Aj v kvalite vzdelania sú dnes veľké rozdiely, nie je škola ako škola. A tak sa aj spolu s ďalšími riaditeľmi priemysloviek snažím presadzovať čo najväčší možný stupeň  nezávislého, objektívneho a štandardizovaného hodnotenia výstupnej kvality vedomostí a zručností študentov. Preto na našej škole nájdete rôzne akreditované a certifikované vzdelávacie aktivity. Vnímam v tejto súvislosti veľmi pozitívne, že ŽSR plánujú rozšíriť svoj program štipendií na žiakov všetkých ročníkov našej školy.

Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave v decembri 2016. (zľava Ing. Mário Oleš - riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov ŽSR, Mgr. Jozef Luha – riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov ZSSK, JUDr. Martina Jurišová -prednostka sekcie ĽZ OR TT, Ing. Peter Papík - riaditeľ SPŠD Trnava a študenti).

Deň  otvorených dverí SPŠD v Trnave v decembri 2016.

(zľava Ing. Mário Oleš - riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov ŽSR, Mgr. Jozef Luha – riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov ZSSK, JUDr. Martina Jurišová -prednostka sekcie ĽZ OR TT, Ing. Peter Papík - riaditeľ SPŠD Trnava a študenti).

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky