Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Kariéra - Štipendium
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

 

Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2017/2018 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov vybraných stredných odborných a  priemyselných  škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ak si žiakom 1. až 4. ročníka strednej priemyselnej alebo strednej odbornej školy:

stredná odborná škola

študijné a učebné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

prevádzka a ekonomika dopravy

Stredná priemyselná škola dopravná , Sokolská 911/94, Zvolen

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava

elektromechanik - silnoprúdová technika

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas dvoch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:

v  1.ročníku    40  EUR/mesiac

v  2.ročníku    60  EUR/mesiac

v  3.ročníku     80 EUR/mesiac

v  4.ročníku   100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • študijný priemer do 2,5
 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia.

Práca u nás má tieto výhody:

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a doplnkové dôchodkové  sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty na našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

Uplatniť sa môžeš v nasledovných profesiách:

Stredné odborné a priemyselné školy

študijný odbor / učebný odbor

profesia

Prevádzka a ekonomiky dopravy,

dispečer

výpravca

signalista

výhybkár

dozorca výhybiek

kontrolór dopravy

posunovač

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, Elektrotechnika

technik ICT

operátor GSM-R

vedúci prevádzky

hlavný majster

návestný majster

oznamovací / zabezpečovací dozorca

Elektromechanik – silnoprúdová technika

Elektromontér trakčného vedenia

Elektromontér silnoprúdových zariadení

Elektromontér trakčných napájacích staníc

Rušňovodič - elektromontér

Elektrodispečer  (po doplnení maturitného vzdelania)

Majster (po doplnení maturitného vzdelania)

Žiadosť o prihlásenie do Štipendijného programu ŽSR si nájdeš tu:

 Žiadosť o štipendium SOŠ

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom na Žilinskej univerzite na:

 • Fakulte prevádzky ekonomiky a dopravy spojov,
 • Strojníckej fakulte,
 • Fakulte elektrotechniky,
 • Stavebnej fakulte,
 • Fakulte riadenia a informatiky,

máš jedinečnú príležitosť  vstúpiť do Štipendijného programu ŽSR, v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 150 EUR mesačne,
 • do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 120 EUR mesačne.

 Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt (okrem fakulty PEDaS) Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2,5 z povinných predmetov, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

 Špecifické podmienky pre študentov fakulty PEDaS:

 • študenti PEDaS budú môcť vstupovať do štipendijného programu v ktoromkoľvek ročníku vstupom do kurzu na získanie odbornej spôsobilosti OS 15 (voliteľný predmet). Štipendium budú môcť poberať počas kurzu OS 15 (zimný semester) a následne i OS 19 (letný semester).
 • podmienkou zotrvania v štipendijnom programe v nasledujúcich ročníkoch je úspešné získanie odbornej spôsobilosti OS 15 a OS 19.

 Práca u nás má tieto výhody!           

 • staneš sa súčasťou stabilnej firmy s dlhoročnou tradíciou,
 • máš možnosť kariérneho rastu,
 • absolvuješ bezplatné pravidelné lekárske prehliadky,
 • budeš pracovať v dynamickom pracovnom prostredí,
 • získaš železničný preukaz na bezplatnú cestu vlakom,
 • môžeš využiť zahraničné cestovné výhody,
 • prispejeme Ti na životné poistenie a dôchodkové sporenie,
 • zabezpečíme Ťa kvalitnou kolektívnou zmluvou,
 • môžeš využívať sociálny program ŽSR,
 • ponúkame Ti rekreačné pobyty v našich strediskách v Strečne a Starom Smokovci.

 

Žiadosť o prihlásenie do Štipendijného programu ŽSR si nájdeš  tu:

 Žiadosť o štipendium VŠ

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spoločne s prílohami zašli elektronicky na: stipendium@zsr.sk.

Alebo poštou na adresu:

Železnice Slovenskej republiky

Generálne riaditeľstvo

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Klemensova 8

813 61 Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj e-mailom alebo na telefónnych číslach: 0904 898 750; 02/2029 7081 

„Železnice Slovenskej republiky si vyhradzujú právo na posúdenie žiadosti  v lehote 30 dní od dňa doručenia žiadosti o Štipendijný program ŽSR.“

 

Tešíme sa na Teba

 VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky