Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Kontakt
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

 

Obchodné meno:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Sídlo:                    Klemensova 8 
                            Bratislava 813 61
právna forma:        iná právnická osoba                

IČO:                      31364501
IČ DPH:                
SK2020480121

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B

Podateľňa, úradné hodiny:
 Pondelok – Štvrtok od 9.00 hod – 15.00 hod
 Piatok od 9.00 hod do 14.00 hod


Zväčšiť mapu
Upozornenieciara

Skôr ako požiadate o informáciu, venujte prosím pozornosť stručnému prehľadu vývoja na železniciach po 01.01.2002. Uvedené Vám pomôže správne nasmerovať Váš podnet, sťažnosť, ...

Podanie podnetu závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. je možné uskutočniť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke ŽSR.

 

01.01.2002

od ŽSR sa odčleňuje Železničná spoločnosť, a.s (ZSSK)

01.01.2005

zo Železničnej spoločnosti, a.s. (ZSSK) vznikajú dva samostatné právne subjekty 

ciara

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) - zabezpečuje osobnú dopravu 

  • otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy,  možnosti cestovania, cestovné  lístky,  koľajové vozidlá - vozne, hnacie  vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy,...)
  • zasielajte priamo na adresu: info@slovakrail.sk
 • Tel.: 18 188
 •         +421 2448 58 188
logoZSSK obrZSSK

ciara

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - zabezpečuje nákladnú dopravu

  • otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy  (podmienky prepravy,...).
  • zasielajte priamo na adresu: infoservis@zscargo.sk
 • Tel.: + 421 55 229 5513
 •          + 421 55 229 5519
logoCargo obrCargo

ciara

Železnice Slovenskej republiky - zabezpečujú železničnú dopravnú cestu

  • otázky, informácie a sťažnosti týkajúce sa železničnej infraštruktúry zasielajte priamo na adresu: hovorca@zsr.sk  Komunikácia v slovenčine  Kommunikation in Deutsch  Communication in English
  • Tel.: + 421 2 2029 2000 (Zákaznícke centrum ŽT)  Komunikácia v slovenčine
 •  voľba 1 - informácie o tel. číslach ŽSR Komunikácia v slovenčine
 •  voľba 2 - informácie o produktoch
 •                   ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava  Komunikácia v slovenčine
 •  voľba 3 - poruchy a incidenty ICT služieb pre odberateľov
 •                   ŽSR - Železničné telekomunikácie Bratislava  Komunikácia v slovenčine

 logoZSR

obrZSR

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky