Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt

Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava (ďalej iba "SHM") organizuje a zabezpečuje o.i. aj ponukové konania v oblasti hospodárenia s prebytočným majetkom  a majetkom, ktorý spravuje.

 

Žiadosti, resp.akúkoľvek korešpondenciu je potrebné zasielať na adresu:

Železnice Slovenskej republiky

Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava

Holekova 6

811 04 Bratislava

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky