Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2015 - Marec - Aktuálne informácie o železničných priecestiach
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Aktuálne informácie o železničných priecestiach

Železnice Slovenskej republiky sa už roky intenzívne venujú osvete a informačným kampaniam, ako správne a bezpečne prechádzať cez železničné priecestia a vysvetľovať možné fatálne následky. 

V prvom rade platí najdôležitejšie pravidlo – pri strete cesty a železnice má VŽDY prednosť železnica. Pri prejazde alebo prechode cez železničné priecestie si vždy treba počínať mimoriadne opatrne, presvedčiť sa o bezpečnom prejazde cez železničné priecestie. Keby všetci účastníci cestnej premávky vždy dodržiavali zákon a pravidlá cestnej premávky, k žiadnym nehodám a najmä tým, s tragickým koncom, by vôbec nemuselo dochádzať.

Kvôli zbytočnému hazardu, kvôli pár sekundám neochoty zastať a počkať na priecestí sú zmarené desiatky ľudských životov úplne zbytočne. 

Štatistiky týchto nehôd sú, žiaľ, alarmujúce, a aj na základe tragických prípadov a počtu zrážok od začiatku tohto roku, upozorňujú Železnice Slovenskej republiky na ľahostajnosť osôb pohybujúcich sa v okolí železničných tratí a priecestí a taktiež na nepozornosť vodičov. Preto ŽSR vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate a k dodržiavaniu zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o dráhach. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne. 

V médiách sa často objavujú nesprávne informácie o železničných priecestiach, pochybnosti o ich fungovaní či stupňoch zabezpečenia.  Pre Železnice Slovenskej republiky je prvoradá bezpečnosť železničnej dopravy a ich prioritnou úlohou je zabezpečovať správu a údržbu všetkých železničných tratí, ktoré majú vo svojej správe, železničné priecestia nevynímajúc. Prehliadky sú vykonávané v pravidelných intervaloch, v zmysle predpisov. Všetky železničné priecestia v správe ŽSR sú vybudované v zmysle platnej legislatívy a spĺňajú prísne technické normy. 

Materiály, ktoré si Vám dovoľujeme zaslať, obsahujú všetky základné informácie – ako napríklad kategorizácia železničných priecestí, stupne zabezpečenia, štatistiky nehôd (napr. za rok 2014, za prvých 10 týždňov roku 2015, ale aj porovnania s predchádzajúcimi rokmi). Taktiež zaujímavý materiál je o jednotnom označení železničných priecestí.

Železnice Slovenskej republiky sa tento rok už po siedmykrát zapoja do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach, v rámci ktorého intenzívne komunikujeme s verejnosťou – vodičmi (Asociácia autoškôl, deti v škôlkach a školách) – viď materiál Tlačová správa ILCAD z roku 2014, kde sú uvedené všetky aktivity v rámci tejto kampane. 

Podrobné informácie k priecestiam nájdete aj na našej web stránke www.zsr.sk  v sekcii „Priecestia“, v súčasnosti finalizujeme „Test o bezpečnosti“ pre verejnosť, ktorý bude prístupný na našej web stránke a ktokoľvek si bude môcť otestovať svoje znalosti o bezpečnom prechádzaní cez priecestia. 

V prípade akýchkoľvek otázok a dovysvetlení, Vám rada ja, alebo moji kolegovia vysvetlia túto problematiku, teraz alebo aj v budúcnosti. Je veľmi dôležité používať správnu terminológiu a naozaj apelovať na verejnosť, aby sa správali či už ako chodci, cyklisti alebo vodiči zodpovedne. Na vine nie je vlak alebo železnice, ale nepozornosť účastníkov cestnej premávky.

Mgr. Martina Pavliková
hovorkyňa ŽSR
Mobil: + 421 903 244 460
e-mail: pavlikova.martina@zsr.sk

Nehodovosť na priecestiach za rok 2014
Tlačová správa - nehodovosť - 10. týždeň
Železničné priecestie
Jedinečné identifikačné číslo
Tlačová správa ILCAD 2014
Vyjadrenie psychologičky ŽSR k nehodovosti na priecestiach

Fotografie z nehôd:

Nehoda kategórie A 3, ku ktorej došlo dňa 08.03.2015 počas jazdy vlaku Ex 170 ZSSK na zabezpečenom železničnom priecestí v km 109,883, medzi  ŽST Šaľa – Galanta:
 
                                                    


Nehoda kategórie B 3, ku ktorej došlo dňa 23.01.2015 v úseku Hronská Dúbrava – Stará Kremnička:

                                                                 Nehoda kategórie A3, ku ktorej došlo dňa 15.01.2015 v úseku Púchov – Považská Bystrica:

                                                                 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky