Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Dátum: 28.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Nehody a mimoriadne udalosti za 51. týždeň

Počas 51. týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k 3 tragickým zrážkam civilnej osoby a vlaku. K týmto zrážkam došlo v úsekoch Petrovce nad Laborcom – Michalovce, Čadca – Čierne pri Čadci a v železničnej stanici (ŽST) Pribeta. Celkovo došlo k zmeškaniu 13 vlakov, celkové meškanie 340 minút. viac

Dátum: 23.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
Stanovisko ŽSR k vyhlásenej štrajkovej pohotovosti odborových rganizácií

Vedenie ŽSR považuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti 11 odborových organizácií za unáhlený krok. Kolektívne vyjednávanie začalo 04.10.2016 predložením písomného návrhu Kolektívnej zmluvy ŽSR ... viac

Dátum: 22.12.2016  
Vyjadrenie pre: Pravda
Vianočné a novoročné odmeny

Aké finančné aj nefinančné vianočné prípadne novoročné odmeny dostanú vaši zamestnanci? Čo musia zamestnanci splniť na získanie vianočných a novoročných odmien? Ak nedostanú žiadne odmeny priblížili by ste prosím prečo? viac

Dátum: 21.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
ŽSR odstránia defektoskopické chyby na trati Zvolen - Vígľaš

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonajú 22. decembra, v čase od 8.45 h. do 11.15 h., opravu koľaje v traťovom úseku medzi železničnou stanicou Vígľaš a výhybňou Slatinka neďaleko Zvolena. viac

Dátum: 21.12.2016  
Vyjadrenie pre: pre Hospodárske noviny
Rekonštrukcie v roku 2016 a 2017

Aké zmeny/rekonštrukcie chystajú železnice na bratislavskej Hlavnej stanici? Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) momentálne analyzujú právny stav, ktorý môže nastať po výpovedi zmluvy uzatvorenej medzi mestom Bratislava a firmou Transprojekt na rekonštrukciu ŽST Bratislava hlavná stanica a predstaničného námestia. ŽSR majú s firmou Transprojekt uzatvorenú zmluvu na prenájom pozemkov. viac

Dátum: 21.12.2016  
Vyjadrenie pre: TV Markíza
Nehody na železničných priecestiach

Pracujem na reportáži o zrážkach kamiónov a osobných vlakov Regio jet na priecestiach: Dolný Štál, Veľký Meder a Zemianska Olča. Už pri poslednom rozhovore s pánom Alešom Ondrujom – hovorcom Regio Jetu mi bolo spomenuté, že by chceli nájsť spoločnú reč, ako zabrániť nehodám na rizikových priecestiach. Moja otázka je, či sa niečo zmenilo alebo plánuje zmeniť práve na týchto priecestiach. A tiež by som Vás chcel poprosiť aj o štatistiku nehôd na železničných priecestiach na Slovensku k dnešnému dátumu. viac

Dátum: 20.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
ŽSR upozorňujú na opatrnosť pri prechádzaní cez železničné priecestia

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali včera (19.12.2016) vo večerných hodinách mimoriadne nebezpečnú udalosť, ktorá sa stala v úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň. Osobné motorové vozidlo dostalo na železničnom priecestí (jedinečné identifikačné číslo- JIČ SP 2129) šmyk a následne zostalo uviaznuté v koľajisku pri peróne zastávky Veľké Blahovo tesne pred osobným vlakom. K zrážke našťastie nedošlo. V dôsledku tejto udalosti boli zmeškané 3 vlaky celkovo 64 minút. viac

Dátum: 20.12.2016  
Vyjadrenie pre: aktuality.sk
Tendre na veľké zákazky

Prečo ŽSR zverejnila naraz dve predbežné oznámenia na veľké zákazky? Ide o stavby financované z prostriedkov CEF, ktoré majú byť ukončené do konca r. 2020, pričom financovanie už je zabezpečené. Vzhľadom na uvedený termín je potrebné vyhlásiť súťaže v približnom období. Žiadosti o financovanie z prostriedkov CEF bolo potrebné odovzdať do 16. februára 2016 a keďže stavba musí začať do 18 mesiacov od podania žiadosti, ŽSR robili všetko pre to, aby sa začala súťaž čo najskôr a aby boli potrebné termíny splnené. viac

Dátum: 19.12.2016  
Vyjadrenie pre: Všeobecne
ŽST Turzovka a Čadca

1. Aké je poradie farieb svetiel na oboch vchodových návestidlách ŽST Turzovka. Zhora nadol - zelená, červená, biela. 2. Aké je poradie farieb svetiel na oboch návestidlách v ŽST Čadca na tzv. makovskom nástupišti (na Rakovskom zhlaví). Zhora nadol - zelená, červená, biela. viac

Dátum: 19.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Nehody a mimoriadne udalosti na tratiach ŽSR za 50. týždeň

Počas 50. týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k 1 smrteľnej zrážke civilnej osoby a vlaku, stalo sa to v úseku Krásno nad Kysucou – Čadca a išlo o samovraždu. Vyskytli sa aj dva prípady pokusu o samovraždu, ktorým sa včas podarilo zabrániť, a to v úseku Vydrník - Poprad-Tatry a v Prešove, kde sa civilná osoba pokúšala skočiť z terasy vo vestibule železničnej stanice. viac

Dátum: 16.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
ŽSR vykonajú brúsenie koľajníc na trati Lietavská Lúčka - Rajec

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uskutočnia dňa 19. decembra, v čase od 9.00 h. do 15.00 h. strojné brúsenie koľajníc medzi železničnými stanicami Lietavská Lúčka a Rajec. V uvedenej dobe na tomto úseku budú vybrané vlaky osobnej dopravy nahradené autobusovou dopravou. viac

Dátum: 16.12.2016  
Vyjadrenie pre: Železničnú revue
Zľava z poplatkov, nový GVD 2016/2017 a požiar v Múzeu ŽSR

A) Tohto roku sa končí 3-ročné prechodné obdobie, počas ktorého ŽSR poskytovali nákladným dopravcom zľavu z poplatkov za ŽDC vo výške 22,5 mil. eur ročne. Otázky: 1) Akú sumu z tejto zľavy čerpalo ZSSK Cargo v rokoch 2014 a 2015 a koľko sa ušlo ostatným dopravcom? 2) Koľko už bolo z tejto sumy vyčerpaných v roku 2016 a koľko z toho čerpalo ZSSK Cargo? 3) Došlo v jednotlivých rokoch k vyčerpaniu ročného limitu 22,5 mil. eur skôr ako pred ukončením príslušného kalendárneho roka? Ako ste to riešili? 4) Bude sa táto zľava aplikovať aj v roku 2017, resp. v nasledujúcich rokoch? 5) Ak áno, ako sa zmenia podmienky na jej čerpanie? 6) Dostali už ŽSR nejakú kompenzáciu od štátu za poskytovanie tejto zľavy dopravcom? Kedy dôjde k finančnému vyrovnaniu so štátom? viac

Dátum: 15.12.2016  
Vyjadrenie pre: Všeobecne
Modernizácia ŽST Bratislava - Vinohrady

Železnice Slovenskej republiky si uvedomujú, že ŽST Bratislava – Vinohrady nespĺňa kritéria modernej stanice tak po stránke, technickej, vizuálnej, technologickej a tiež po stránke služieb poskytovaných cestujúcim. V minulosti už na uvedenej železničnej stanici boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na bezbariérový prístup pre imobilných cestujúcich. Okrem toho bola vykonaná aj oprava nástupišťa čiastočným predĺžením na smer Bratislava hlavná stanica. viac

Dátum: 14.12.2016  
Vyjadrenie pre: Bratislava24.sk
ŽST Bratislava-Petržalka

1. Kto má priestory stanice v správe? Priestory železničnej stanice (ŽST) Bratislava-Petržalka spravujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). viac

Dátum: 12.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Nehody a mimoriadne udalosti na tratiach ŽSR za 49. týždeň

Počas 49. týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k 2 zrážkam civilnej osoby a vlaku, v jednom prípade išlo, žiaľ o smrteľnú zrážku, v druhom prípade bola osoba prevezená rýchlou zdravotníckou pomocou (RZP) do nemocnice. K týmto zrážkam došlo v úsekoch Vydrník – Poprad-Tatry a Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice. Celkovo došlo k zmeškaniu 9 vlakov, celkové meškanie 419 minút. viac

Dátum: 12.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Informácia o začatých procesoch verejného obstarávania ŽSR za 49. týždeň

Železnice Slovenskej republiky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interného predpisu v uplynulom 49. týždni 2016 vyhlásili výberové konania na: viac

Dátum: 12.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Výluka v ŽST Bratislava-Rača a úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Rača

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 13. a 14. decembra 2016 realizovať výlukové práce v železničnej stanici (ŽST) Bratislava-Rača a v medzistaničnom úseku ŽST Bratislava hlavná stanica – ŽST Bratislava-Rača. viac

Dátum: 09.12.2016  
Vyjadrenie pre: SITA Tlačová agentúra
Obnova ŽST Nitra

1. V akom štádiu je momentálne projekt obnovy železničnej stanice v Nitre? Aké kroky už boli zrealizované? Medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a mestom Nitra bolo podpísané Memorandum o spoločnom postupe pri obnove žst. Nitra, účinné dňa 24.06.2016. Interne boli spracované 4 pracovné návrhy možných riešení, ktoré ŽSR chcú prerokovať s mestom a taktiež si vypočuť návrhy mesta. V pracovnom materiáli navrhujú tieto 4 varianty: viac

Dátum: 09.12.2016  
Vyjadrenie pre: Teraz.sk
Zmluva o duálnom vzdelávaní

Mohli by ste napisat este z akych miest je tych 5 zapojenych skol aj ta siesta? A nejaky benefit/ty ZSR ,ktory/e najviac zaujima mladych ludi. Zoznam škôl, s ktorými majú ŽSR podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní v uvedených odboroch a benefity poskytované žiakom duálneho vzdelávania: viac

Dátum: 09.12.2016  
Vyjadrenie pre: My Novohradské noviny
ŽST Fiľakovo

1. Aké práce sa vykonávajú na ŽST vo Fiľakove? Prečo boli potrebné? Práce, ktoré sa vykonávajú v ŽST Fiľakovo sú len menšieho, údržbárskeho rozsahu, aby stanica spĺňala štandardy železničných staníc. viac

Dátum: 09.12.2016  
Vyjadrenie pre: pre TASR
Duálneho vzdelávanie

1.Kolko žiakov dopravných SOŠ v SR je zapojených do duálneho vzdelávania? ŽSR majú podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní (DV) s piatimi strednými odbornými školami v rámci Slovenska. V súčasnosti sa pripravuje zmluva o duálnom vzdelávaní so šiestou strednou odbornou školou. V šk. roku 2016/2017 nastúpilo do systému DV na ŽSR 33 žiakov, ktorí študujú v dvoch študijných a dvoch učebných odboroch. Všetci žiaci po úspešnom ukončení štúdia majú garantované pracovné miesto v profesii, zodpovedajúcej ich vzdelaniu a odbornému zameraniu. viac

Dátum: 08.12.2016  
Vyjadrenie pre: MY Kysucké noviny
Deti v Kysuckom Novom Meste rozbíjali kameňmi železničné návestidlá

Deti v Kysuckom Novom Meste rozbíjali kameňmi železničné návestidlá. Prosím, nemáte k tomu nejaké ilustračné foto? 1. Čo sa tam stalo. Udalosť sa odohrala polovici októbra. V priebehu niekoľkých dní došlo v železničnej stanici v Kysuckom Novom Meste k viacerým prípadom rozbitia skiel na návestidlách, išlo o tzv. trpasličie zriaďovacie návestidlá. Pri poslednom pokuse o rovnaký vandalizmus už zamestnanci ŽSR výtržníkov prichytili priamo na mieste činu a odovzdali ich polícii. viac

Dátum: 08.12.2016  
Vyjadrenie pre: aktuality.sk
Zmluva o prenájme pozemkov ŽSR Transprojektu

V nadväznosti na medializované informácie by som sa chcela informovať o zmluve prenájmu pozemkov ŽSR Transprojektu. viac

Dátum: 08.12.2016  
Vyjadrenie pre: MY Kysucké noviny
Železničné zastávky v kysuckom regióne

Dobrý deň, chcem sa informovať: 1. Prečo sú niektoré železničné zastávky v kysuckom regióne (okres Čadca, Kysucké Nové Mesto) zatvorené a ľudia musia čakať na spoje vonku. viac

Dátum: 07.12.2016  
Vyjadrenie pre: pre TA3
Rekonštrukcia železničného priecestia Veľká Lomnica okres Kežmarok

Dovolím si Vás požiadať o odpoveď na otázky súvisiace s nevyhnutnou rekonštrukciou železničného priecestia na križovatke hlavných ciest v obci Veľká Lomnica, okres Kežmarok. Železničné priecestie v uvedenej obci spôsobuje takmer denne v doprave vážne komplikácie. Je nepochybné, že je ho nutné prestavať a zmeniť organizáciu dopravy. Na tomto priecestí sa však stretávajú záujmy troch vlastníkov: cestu 1. triedy č. 66 spravuje Slovenská správa ciest, cestu 2. triedy č. 540 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja a koľajový zvršok Železnice Slovenskej republiky. Rád by som spoznal postoj Vašej spoločnosti k potrebe investícií na spomínanom železničnom priecestí. viac

Dátum: 07.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
ŽSR vyplatia zamestnancom mimoriadne prémie.

Železnice Slovenskej republiky vyplatia všetkým svojim zamestnancom mimoriadne prémie vo výške 50€. Vedenie ŽSR sa tak rozhodlo na základe pozitívneho vývoja plnenia výsledku hospodárenia ŽSR za rok 2016. Doterajšie pozitívne výsledky ovplyvnili najmä vyššie výkony zo strany dopravcov a tiež ostatné obchodné činnosti ŽSR. viac

Dátum: 07.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
ŽSR zrealizujú opravy v úseku trate Hul – Úľany nad Žitavou

ŽSR zrealizujú v 49. týždni opravy geometrickej polohy koľaje v železničnom úseku Hul - Úľany nad Žitavou. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava. viac

Dátum: 07.12.2016  
Vyjadrenie pre: My Noviny stredného Považia
Aktuálne dianie v ŽST Považská Bystrica a okolie

Chcel by som sa informovať na účely článku o aktuálnom dianí v Považskej Bystrici a okolí. Zaujímala by ma hlavne prestavba stanice Považská Bystrica. Kedy sa začne s budovaním nástupíšť ... viac

Dátum: 06.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Výluka v medzistaničnom úseku Komárno – Zlatná na Ostrove

ŽSR budú dňa 7. decembra 2016 realizovať výlukové práce v úseku Komárno Stavadlo (St.) 4 – Zlatná na Ostrove. viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
Nehody a mimoriadne udalosti na tratiach ŽSR - 48. týždeň

Počas uplynulého týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k 4 smrteľným zrážkam civilnej osoby a vlaku, v jednom prípade osoba podľahla zraneniam až po prevezení rýchlou zdravotníckou pomocou (RZP) . K týmto tragickým zrážkam došlo v železničnej stanici (ŽST) Košice osobná stanica, a v úsekoch Bratislava-hlavná stanica – Odbočka Močiar, Martin – Vrútky, Medzibrod - Dubová. Celkovo došlo k zmeškaniu 25 vlakov, celkové meškanie 584 minút ... viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: MY Liptovské noviny
ŽST Kráľová Lehota

Postrehla som, že ministerstvo dopravy – sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad dostalo povolenie na odstránenia stavby dráhy v ŽST Kráľová Lehota. Kontaktovala som Vás už koncom augusta, vtedy bola vec iba v riešení. Dnes už máte povolenie. Chcem sa preto spýtať: .... viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
ŽSR zrealizujú opravy v úseku trate Dubová - Medzibrod a Brezno - Podbrezová

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú v 49. týždni opravné práce v železničných úsekoch Dubová - Medzibrod a Brezno - Podbrezová. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava. ... viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
ŽSR zrealizujú opravy v úseku trate Výhybňa Štrkovec – Lenartovce

ŽSR zrealizujú v 49. týždni opravné práce v železničnom úseku Výhybňa Štrkovec – Lenartovce ... viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
Výluka železničnej dopravy na trati Margecany- Gelnica

ŽSR realizujú v dňoch 5. - 6. 12. strojné kosenie popri železničnej trati v úseku Margecany - Gelnica a dňa 7. 12. v úseku Gelnica – Prakovce ... viac

Dátum: 05.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa
ŽSR opravujú most pri železničnej stanici Kapušany pri Prešove

ŽSR začali 5. decembra s opravou železničného mosta, nachádzajúceho sa pred železničnou stanicou Kapušany pri Prešove ... viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: 
ŽSR zrealizujú opravy v úseku trate Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú aj v 49. týždni opravné práce súvisiace so súvislou výmenou koľajníc v železničnom úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava. viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: 
ŽSR zrealizujú opravy v úseku trate Kozárovce – Veľké Kozmálovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrealizujú v 49. týždni súvislú výmenu koľajníc v železničnom úseku Kozárovce – Veľké Kozmálovce. Pre cestujúcich železničnou dopravou je zabezpečená náhradná autobusová doprava. viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: Vseobecne
INISS/modernizácia

Do ktorých staníc by mal najbližšie pribudnúť systém INISS ..., kedy sa začne s rekonštrukciou nástupíšť, koľajiska a trakčného vedenia v žst. Pov. Bystrica a Pov. Teplá ... viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Výluka v medzistaničnom úseku ŽST Veľký Meder – ŽST Zemianska Olča

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 5. a 6. decembra 2016 realizovať výlukové práce v medzistaničnom úseku železničnej stanice (ŽST) Veľký Meder – ŽST Zemianska Olča. viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: Tlačová správa ŽSR
Silný vietor a sneženie komplikujú železničnú dopravu

ŽSR upozorňujú cestujúcich, že v dôsledku nepriaznivého počasia, výdatného sneženia, silnej víchrice a popadaných stromov na trať je úplne, alebo čiastočne prerušená železničná doprava na viacerých úsekoch Slovenska ... viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: MY Trnavské noviny
Rekonštrukcia železničného priecestia v Trnave

Chcem sa spýtať ešte k rekonštrukcii žel. priecestia na Kamennej ceste v Trnave. Kompletná rekonštrukcia dnes končí. Neuvažovali ste aj nad osadením rampového systému ... viac

Dátum: 02.12.2016  
Vyjadrenie pre: Záhorák
Trúbenie vlakov v Brodskom

Chcem Vás poprosiť o informáciu, ako to vyzerá s trúbením vlakov v Brodskom - v akom štádiu je riešenie tohto problému ... viac
VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky