Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2017 - Júl - V Bratislave začali prípravné práce na rekonštrukciu tretieho podchodu
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

V Bratislave začali prípravné práce na rekonštrukciu tretieho podchodu

Železnice Slovenskej republiky podpísali v závere júna 2017 zmluvu na prvú z viacerých menších rekonštrukcií na bratislavskej hlavnej stanici. Spoločnosť Metri s.r.o. Bratislava zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia v ŽST Bratislava hlavná stanica. Na každé nástupište povedie moderný presklený bezbariérový výťah. Celková zmluvná  cena, ktorá je výsledkom výberového konania, predstavuje 1.468.000 € bez DPH a bude hradená z vlastných zdrojov ŽSR.

ŽSR začínajú dnešným dňom, t.j. 19.7.2017 realizovať prípravné práce k tejto rekonštrukcii. Z uvedeného dôvodu bude aj dočasne obmedzená prístupová cesta pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou na nástupištia pomocou terajších služobných výťahov. Na nástupištia na tejto stanici sa bude možné dostať len cez úrovňový prechod na žilinskej strane, čo znamená dlhší  čas na  realizáciu prístupovej pomoci pred  odchodom vlakov a po príchode cestujúcich. Imobilní a zdravotne postihnutí sa budú musieť po schválení svojej cesty od Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. dostaviť na odchod zo ŽST Bratislava hlavná stanica najneskôr 40 min. pred odchodom vlaku. Po príchode do ŽST Bratislava hlavná stanica  bude prístupová pomoc  (presun z nástupišťa č. 2 – 5 na nástupište č. 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, to znamená  predĺženie času presunu  o cca 15 až 20 min. Časový rozsah týchto prípravných prác ŽSR predpokladajú do 31.8.2017.

Príslušné organizácie, spolky a občianske združenia zdravotne postihnutých boli o uvedenej zmene informované. ŽSR si všetkých dotknutých na základe vyššie uvedeného dovoľujú poprosiť o trpezlivosť a pochopenie so zavedením týchto dočasných opatrení a tiež o dodržiavanie uvedených časov.

Podľa zmluvy je v rámci uvedenej rekonštrukcie potrebné preložiť rozvody, vykonať sanáciu terajšieho batožinového podchodu a výťahových šácht, vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby a zrealizovať vynovenie celého nového batožinového priestoru, vrátane nových výťahov, kamerového systému, osvetlenia. Do priestoru batožinového podchodu bude vstavaná samostatná konštrukcia, ktorá oddelí verejný priestor od technickej chodby, do ktorej budú preložené existujúce rozvody vedené v súčasnosti po strope a stenách. Priestory dostanú nové povrchové úpravy. Na 1. – 4. nástupišti budú vymenené štyri existujúce výťahy a na 5. nástupišti bude vybudovaný nový výťah.

Po ukončení celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu, ktorá by sa mala zrealizovať do 6 mesiacov, sa tak vyrieši jeden z najväčších problémov cestujúcich na jednej z najstarších a najvyťaženejších železničných staníc na Slovensku. Výrazne sa tak zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť pohybu cestujúcich.

Uvedená rekonštrukcia nijakým spôsobom nesúvisí s nerealizovanou rekonštrukciou hlavnej stanice a predstaničného námestia, ktorú mala zrealizovať firma Transprojekt Bratislava.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky