Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2017 - Marec - Spolupráca ŽSR v rámci duálneho vzdelávania
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Spolupráca ŽSR v rámci duálneho vzdelávania

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v systéme duálneho vzdelávania spolupracovať od školského roku 2017/2018 so šiestimi školami. Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy včera, t.j. 14. marca 2017 podpísal Zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou dopravnou na Sklenárovej ulici v Bratislave,  ako už so  šiestou školou v poradí. Spolupráca s touto školou sa týka študijného odboru 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, žiaci budú vykonávať odborný výcvik priamo na certifikovaných prevádzkových pracoviskách ŽSR a po úspešnom ukončení štúdia  budú mať možnosť  širokého uplatnenia v oblasti železničnej dopravy. 

Snahou ŽSR je prostredníctvom systému duálneho vzdelávania postupne zabezpečiť generačnú obmenu zamestnancov v  jednotlivých prevádzkových odvetviach a vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy.  Vstupom do duálneho vzdelávania ako aj rôznymi inými propagačnými aktivitami sa ŽSR snažia zvyšovať záujem verejnosti nielen o samotnú firmu, ale aj o študijné smery v oblasti dopravy a techniky, v ktorých ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast. ,,Verím, že nám stredné školy pomôžu s prípravou a výchovou mladej generácie a našich budúcich zamestnancov. Len tak máme perspektívu, aby povolanie železničiar opätovne získalo svoje niekdajšie postavenie aj záujem zo strany mladých,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Železnice Slovenskej republiky vstúpili do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017. ŽSR všetkým  žiakom, ktorí  sú v systéme duálneho vzdelávania, poskytujú prospechové štipendium (1.ročník 40 €, 2.ročník 60 €, 3.ročník 80 €, 4.ročník 100 €). Každý žiak má zároveň garanciu pracovného miesta v profesii, ktorá priamo nadväzuje na ukončené odborné vzdelanie. Zároveň ŽSR svojim žiakom poskytujú príspevok na stravu, internát, na cestu do školy, na prax a umožnia začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu už počas štúdia.

Žiaci v systéme duálneho vzdelávania so ŽSR podpisujú záväzok o zotrvaní v pracovnom pomere po dobu minimálne 3 rokov po úspešnom ukončení štúdia.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky