Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2017 - Marec - Železnice Slovenskej republiky realizujú projekty EÚ
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Železnice Slovenskej republiky realizujú projekty EÚ

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) aj v roku 2017 pokračujú v realizácii projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

V rámci projektov intenzívne pracujeme na skvalitnení a zmodernizovaní železničných tratí, staníc a zefektívnení celkovej železničnej infraštruktúry.

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ŽSR pripravujú  21 významných a dôležitých stavieb. Finančné prostriedky z európskych zdrojov na projekty z tohto operačného programu sú v predpokladanej výške 748 miliónov eur.

  

Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov:

 • ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  I. etapa (Púchov - Považská Teplá)
 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej  infraštruktúry v uzle Žilina – projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ 
 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej  infraštruktúry v uzle Žilina – realizácia
 • ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti
 • Implementácia TSI v podmienkach ŽSR
 • Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/Rakúsko, realizácia

 

Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava:

 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.3 - projektová dokumentácia (DÚR)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.1, 2, 3, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DSPRS)
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Vrakuňa, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Ružinov, realizácia
 • ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov – projektová dokumentácia pre stupeň DUR a DSPRS)
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v košickom regióne (TIOP Trebišov) – realizácia
 • Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia  (DÚR, DSPRS, DVZ)
 • Zastávka Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia  (DÚR, DSPRS, DVZ)

Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE):

 • Cieľový grafikon GVD
 • Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, realizácia
 • Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

 

Najdôležitejšou stavbou je stavba „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov - Považská Teplá)“

Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Modernizácia trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.

Tento úsek spojí už zrealizovaný úsek VI. etapy (úsek Beluša – Púchov)“ a realizovanú II. etapu – (úsek Považská Teplá – Žilina)

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

V rámci uvedenej modernizácie sa vybudujú dva tunely Diel (dĺžka 1082m) a Milochov (dĺžka 1861m) spolu s únikovými štôlňami.

Existujúce úrovňové priecestia sa rušia a nahrádzajú cestnými nadjazdmi, podjazdmi alebo len podchodmi pre peších.  

V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.

 

Tento rok je naplánované dokončenie stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/)“

ŽSR má zároveň v rámci Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) k dispozícii 278 miliónov eur z európskych zdrojov. Z tohto balíka budú financované stavby:

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR"
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) - 1.etapa (Poprad - Lučivná)
VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky