Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2017 - November - ŽSR vrátili Transprojektu preplatok za nájomné
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ŽSR vrátili Transprojektu preplatok za nájomné

Železnice Slovenskej republiky poslali spoločnosti Transprojekt s.r.o. dobropis na alikvótnu časť zaplateného nájomného za obdobie od dňa vypovedania zmluvy – od 18. septembra do 31. decembra 2017. Transprojekt totiž mal povinnosť zaplatiť nájomné vopred na celý kalendárny rok. Spoločnosť si povinnosť síce splnila, nájomné na rok 2017 však zaplatila s oneskorením, namiesto 24. januára 2017 bola suma uhradená až 24. apríla 2017. 

Dobropis na sumu 29 403,22 EUR bol čiastočne započítaný s penalizačnou faktúrou vo výške 4 599,50 EUR za oneskorenú úhradu. Zvyšná časť dobropisu, vo výške 24 803,72 EUR bola uhradená spoločnosti Transprojekt s.r.o. dňa 28. novembra 2017. 

,,Uhradením preplatku za nájomné sa ŽSR aj po stránke účtovnej vysporiadali so spoločnosťou Transprojekt a definitívne sme tak uzatvorili náš zmluvný vzťah. Považujem to za ďalší dôležitý krok preto, aby sme sa mohli plne sústrediť na riešenie budúcnosti hlavnej stanice v Bratislave“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky