Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Archív vyjadrení 2017 - November - ŽSR vyhlásili súťaž na prevádzkovateľa terminálu v Žiline
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Marec  |
Apríl  |
Máj  |
Jún  |
Júl  |
August  |
September  |
Október  |
November  |
December  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

ŽSR vyhlásili súťaž na prevádzkovateľa terminálu v Žiline

Železnice Slovenskej republiky vyhlásili dňa 22.11.2017 verejné obstarávanie na prevádzkovateľa Terminálu intermodálnej prepravy Žilina. Oznámenie o vyhlásení súťaži bolo zverejnené v Úradnom vestníku európskej únie dnes, t.j. 24.11.2017.

Terminál intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA) sa nachádza pri obci Teplička nad Váhom a bol postavený v roku 2015. Jeho výstavba bola financovaná z prostriedkov Európskej únie. Na základe Rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 17. júla 2013, ktorým bola schválená štátna pomoc SA.34369 (13/C) (ex 12/N) na výstavbu a prevádzku verejných terminálov intermodálnej dopravy (Rozhodnutie EK) ŽSR predmetné servisné zariadenia nemôžu prevádzkovať vlastnými kapacitami a musia zabezpečiť, aby prevádzka bola zabezpečená formou zmluvy na obdobie 30 rokov, terminál musí byť prístupný pre všetkých užívateľov služieb na nediskriminačnom základe. Terminál musí byť ponechaný vo vlastníctve štátu, musí byť prevádzkovaný nezávislou spoločnosťou a manipulačné poplatky majú zodpovedať manipulačným poplatkom v intermodálnych termináloch, ktoré existujú na trhu. 

Za dodržania podmienok Rozhodnutia EK, ŽSR pripravili a vyhlásili verejnú súťaž, ktorej výsledkom bude výber Koncesionára na prevádzkovanie a údržbu TIP ZA.

Prevádzka a údržba TIP ZA spočíva v zabezpečení:
... základných terminálových služieb
... ostatných terminálových služieb
... údržbe a oprave TIP ZA 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Koncesnej dokumentácie a je zverejnený v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk a na stránke Úradného vestníka Európskej únie www.ted.europa.eu . 

Výsledkom verejnej súťaže bude výber najlepšej ponuky a následný podpis koncesnej zmluvy s úspešným uchádzačom, koncesionárom, na obdobie 30 rokov. Po dobu platnosti koncesnej zmluvy bude koncesionár uhrádzať ŽSR koncesný poplatok. Konečná výška tohto koncesného poplatku je predmetom súťaže, jeho minimálna výška bola stanovená na úroveň 348 188,63 €/ročne.

Spustením prevádzky terminálu intermodálnej prepravy Žilina sa zvýši podiel kombinovanej dopravy na Slovensku a zároveň ŽSR predpokladajú, že sa zníži podiel nákladnej automobilovej prepravy.       

Súčasné základné kapacitné údaje TIP ZA :

Plocha skladovacích plôch pod portálovými žeriavmi (v m2) – 1. Etapa:      10 000
Plocha na skladovanie výmenných nadstavieb – počet VN (ks):                           32
Celková dĺžka pojazdových koľají žeriavu (v m):                                                  750
Počet portálových žeriavov (ks):                                                                                 2
Počet manipulačných koľají v dosahu žeriavu (ks):                                                  2
Dĺžka nakládkových / vykládkových koľají v dosahu žeriavov (v m):                750
Parkovisko nákladných vozidiel na vstupe do terminálu (počet stanovíšť):        20
Parkovisko nákladných vozidiel na výstupe z terminálu (počet stanovíšť):         21
Parkovisko osobných vozidiel pred vstupom na terminál (počet stanovíšť):       22
Administratívna budova – celková plocha miestností (v m2):                               685,40
Administratívna budova - zastavaná plocha objektu (v m2):                                 528
Celkový záber pozemkov pre 1. aj 2. etapu výstavby terminálu (v m2):       183 337
Dvojcestné vozidlo (vrátane odhŕňania snehu a zametania):                                    1 

                                           

Prevádzkové parametre žeriavu (technické údaje koľajového mostového žeriavu):

  ... únosnosť na závese 46 t  
  ... rozpon koľají žeriavu (osová vzdialenosť) 37,17 m  
  ...pracovné rýchlosti:

    • zdvih pri plnom zaťažení 0-20 m/min
    • zdvih pri čiastočnom zaťažení 0-40 m/min
    • jazdná rýchlosť žeriava 0-120 m/min
    • rýchlosť pohybu závesu 0-100 m/min
    • rýchlosť otáčania 1,5 otáčky/mi

  ... rozsah otočenia závesu 305°
  ... zdvih celkom (1 nad 3 aj so sedlovými návesmi) 14,6 m

                                    
VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky