Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Obstarávanie - Verejné obstarávanie
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

 

Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) sú obstarávateľom v zmysle § 9 ods.1 pism.b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

ŽSR s činnosťou poskytovanie alebo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy zabezpečujú aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní v praxi vo vlastných podmienkach v súlade s internou služobnou rukoväťou „SR 1011 - Postupy ŽSR pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.

S účinnosťou od 01.06.2005 bolo v rámci ŽSR zriadené Centrum logistiky a obstarávania Bratislava ako vnútorná organizačná jednotka ŽSR  zapísaná do obchodného registra, ktorej predmetom činnosti je zabezpečovať obstarávanie a distribúciu tovarov, obstarávanie služieb a  stavebných prác pre potreby organizačných jednotiek ŽSR.

Odbor investorský generálneho riaditeľstva ŽSR zabezpečuje obstarávanie tých predmetov zákaziek, ktoré sú hradené z  fondov Európskej únie.

        

  Zákazky, ktoré sú v  závislosti od predpokladanej hodnoty „nadlimitné“, sú obstarávané postupmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

        1.    Nadlimitná zákazka v zmysle zákona o VO

  a)   tovar     viac ako   418 000,00 EUR   

  b)   služby    viac ako   418 000,00 EUR      

  c)   stavebné práce  viac ako 5 225 000,00 EUR  

 

2.    Podlimitná zákazka v zmysle zákona o VO

a)    tovar      viac  ako  20 000,00 EUR

b)    služby     viac  ako  20 000,00 EUR

c)    stavebné práce viac ako  30 000,00 EUR

d)    potraviny  viac ako  40 000,00 EUR

 

3.   Zákazka podľa  § 9 odst. 9 zákon o verejnom obstarávaní

  a)    tovar       do  20 000,00 EUR

  b)    služby      do  20 000,00 EUR

  c)    stavebné práce    do  30 000,00 EUR

  d)    potraviny    do  40 000,00 EUR

 

 Ostatné zákazky obstarávané jedným z nasledovných postupov :   

  

1.      Priame zadanie v zmysle internej smernice SR 1011

   a)    tovar    do  418 000,00 EUR

   b)    služby   do  418 000,00 EUR

   c)    stavebne práce  do 5 186 000,00 EUR

 

 2.      Jednoduchý dopyt v zmysle internej smernice SR 1011

    a)    tovar     do  33 000,00 EUR

    b)    služby    do  33 000,00 EUR

    c)    stavebné práce  do 100 000,00 EUR

 

 3.       Prieskum trhu

   a)   tovar     od  33 000,00    do    418 000,00  EUR

   b)   služby    od  33 000,00    do    418 000,00  EUR

   c)   stavebné práce od  100 000,00  do 5 186 000,00 EUR

 

ŽSR nemajú založený prepojený podnik, t.j. nevzťahuje sa na ne ustanovenie § 73 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní.

ŽSR zatiaľ nemajú vytvorený kvalifikačný systém dodávateľov.

ŽSR zatiaľ nemajú vytvorený dynamický nákupný systém. 

 

ŽSR uverejňujú obstaranie nadlimitných zákaziek  ako aj  výsledkov v súlade  so zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom prislušných oznámení zverejňovaných na internetových stránkack Úradu pre úradne publikacie  Európskych spoločenstiev (www.simap.europa.eu) a Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk).

 

        

ŽSR si plnia povinnosti voči Európskej komisii a voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky