Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Priecestia - ILCAD 2010
    

              Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach aj na Slovensku


Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a Železničnou políciou sa spoločne, už po druhýkrát, zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Pre tento rok je to 22. jún 2010, kedy na vybraných železničných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia a následné vyhodnotenie.

Podľa slov ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho je nutné pokračovať a zapájať sa do podobných projektov, pretože, ako on sám hovorí: „s neustále stupňujúcou sa intenzitou cestnej dopravy je jedným z cieľom dopravnej politiky Európskej únie znížiť počet obetí dopravných nehôd na cestách, a aj z toho dôvodu sa opätovne zapájame do medzinárodného Dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Je potrebné neustále zvyšovať opatrnosť a rešpekt vodičov pri prechádzaní cez železničné priecestia.

Aj keď na Slovensku na moderných tratiach každým rokom pribúdajú mimoúrovňové priecestia, množstvo priecestí je jednoúrovňových, a práve na nich vodiči často riskujú. Treba si však uvedomiť, že vlak sa na trati pohybuje veľkou rýchlosťou a stačí jeden nerozvážny krok,  napr. nerešpektovanie svetelnej signalizácie a všetko sa môže skončiť tragicky. Žiaľ, vo väčšine prípadov nielen pre vodiča , ale aj pre celú posádku auta. Bezpečnosť je prvoradá a toto povedomie je potrebné rozvíjať už u detí. Samozrejme nejde o jednorázovú aktivitu, musí to byť kontinuálny proces, o ktorý sa snažíme aj prostredníctvom prevencie a aktivít  BECEP-u.“

Podrobnejšie informácie o projekte a vzdelávací materiál určený na zdôraznenie problematiky riskantného správania sa na a v okolí železničného priecestia nájdete aj na stránke www.levelcrossing.net, vzdelávacie materiály na stránke www.ilcad.org alebo aj v priloženej tlačovej správe „Správaj sa bezpečne na železničných priecestiach!“

 

word- TS Európsky deň bečzpečnosti na železničných priecestiach aj na Slovensku

ar - Brožúra

wVyhodnotenie Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach

  

n1_1            n2_1          n3_1          dn

Nehoda 1                                 Nehoda 2                              Nehoda 3                             Ďalšie nehody

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky