Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Priecestia - ILCAD 2017

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa aj tomto roku opäť spoločne s mediálnym partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS a Prezídiom Policajného zboru SR zapájajú do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Tento rok sú hlavnou témou nežiaduce vonkajšie vplyvy, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov, cyklistov a chodcov od situácie na železničnom priecestí. Nevenovanie dostatočnej pozornosti dianiu na železničnom priecestí býva častou príčinou zrážok pri strete cesty a železnice.

Ide už o 9. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach (International Level Crossings Day - ILCAD) so zameraním na preventívno-výchovné akcie a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. Do tejto akcie sa aj tento rok zapája viac ako 40 krajín z celého sveta.

ŽSR svojou opätovnou účasťou v medzinárodnom projekte nadväzujú na takmer desaťročie systematicky realizovaných preventívno-bezpečnostných aktivít pre účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov, ktorým poskytujú informácie o pravidlách bezpečného správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach. Cieľom ŽSR je pokračovať v týchto aktivitách pre verejnosť a všetky vekové kategórie, poskytovať informácie o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia, zdôrazňovať, že pri strete cesty a železnice má vždy prednosť železnica, nepodceňovať možné ohrozenie života pri nedodržiavaní zákona o premávke na pozemných komunikáciách a pri zbytočnom riskovaní. ŽSR sa snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne či už vydávaním informačných brožúr, kníh, inštruktážnych filmov, tvorbou výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD, komunikáciou s médiami a podobne. ŽSR sa vo svojich aktivitách zameriavajú aj na deti a mládež.

 PODPORNÉ AKTIVITY PRE ROK 2017

Nosnou podpornou aktivitou pre rok 2017 je simulovaná zrážka vlaku a osobného auta na železničnom priecestí, ktorá sa uskutočnila 8. júna o 11,00 hod. na železničnom priecestí v mestskej časti Bratislava – Rača.

Do tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach sa opätovne pripája tradičný mediálny partner Zelená vlna RTVS: v mobilnej aplikácii s dopravným spravodajstvom poskytuje k aktuálnym dopravným informáciám aj informáciu o železničnom priecestí. Mobilná aplikácia hlasom i obrazovou ikonou upozorňuje používateľa mobilného telefónu na blížiace sa železničné priecestie v jeho okolí. Databáza obsahuje všetky železničné priecestia na cestách I. a II. triedy v správe ŽSR v rámci celého Slovenska. Aktuálne rozhlasové spravodajstvo Zelenej vlny taktiež upozorňuje na priecestia, ktoré sú vypnuté z činnosti kvôli plánovaným opravám, alebo v prípade poškodenia pri nehodách a pod.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky