Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Prístup k informáciám - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

Skôr ako požiadate o informáciu – upozornenie. Prvého januára 2002 vznikla na Slovensku Železničná spoločnosť, akciová spoločnosť, (ZSSK), ktorá sa odčlenila od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). A následne 1. januára 2005 sa táto spoločnosť rozdelila na dva samostatné právne subjekty. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) zabezpečuje osobnú dopravu a druhý podnik, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečuje nákladnú dopravu.  Preto otázky, informácie a sťažností týkajúce sa osobnej dopravy (podmienky prepravy, zľavy, možnosti cestovania, cestovné lístky, koľajové vozidlá - vozne, hnacie vozidlá, redukcia vlakov osobnej dopravy) zasielajte priamo ZSSK na adresu: info@slovakrail.sk a taktiež prípadné informácie a sťažnosti týkajúce sa nákladnej dopravy zasielajte na adresu: infoservis@zscargo.sk. 

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (modernizácia, údržba, staničné budovy, objekty súvisiace s dopravnou cestou, zabezpečovacia a telekomunikačná technika).
Ak sa Váš záujem týka tejto oblasti, vtedy môžete zaslať svoju Otázku na hovorcu  alebo Žiadosť o informáciu .


Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

a/ elektronicky na adresu hovorca@zsr.sk,
b/ písomne na adresu: Železnice Slovenskej republiky, GR – Odbor komunikácie, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
c/ osobne do kancelárie Odboru komunikácie, GR ŽSR na tej istej adrese,

d/ ústne na Odbore komunikácie, detto

e/ telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 2029 7582,
f/ faxom na faxové spojenie: 02/ 2029 4716.

 Úplné znenie zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 Zákon č. 628/2005

 Postup pri sprístupňovaní informácií 

 Vzor: Žiadosť o poskytnutie informácie
         Príklad ako písomne požiadať o sprístupnenie informácie. 

 Sadzobník ŽSR upravujúci úhradu nákladov pri poskytovaní informácií 

 

Návrhy, podnety a sťažnosti

Návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania môžu občania adresovať na Železnice Slovenskej republiky, GR – Odbor interného auditu, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Môžu ich priniesť aj osobne do podateľne (na tej istej adrese) v úradných hodinách, ktoré sú: Pondelok – Štvrtok od 9.00 hod – 15.00 hod; Piatok od 9.00 hod do 14.00 hod.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky