Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Projekty EÚ - Projekty spolufinancované EÚ

Zoznam projektov spolufinancovaných z fondov EÚ:
  

 

 

 

 

Operačný

program

Integrovaná

infraštruktúra

2014 - 2020

Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov:

Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava:

       Zoznam pripravovaných projektov pre OPII:

         Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov:

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. –  I. etapa (Púchov - Považská Teplá)
 • Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej  infraštruktúry v uzle Žilina – realizácia
 • Implementácia TSI v podmienkach ŽSR
 • Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rak., realizácia

         Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava:

 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.3 - projektová dokumentácia (DÚR)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.1, 2, 3, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DSPRS)
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Vrakuňa, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Ružinov, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v košickom regióne (TIOP Trebišov) – realizácia
 • Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, realizácia
 • ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, realizácia

         Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE):

 • Cieľový grafikon GVD
 • Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, projektová dokumentácia pre stupeň DUR, DSP a DRS
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, realizácia
 • Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

        Vzhľadom na nedostatočnú alokáciu v OPII sú nasledovné projekty zaradené do zoznamu náhradných projektov:

 • "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa" (Poprad - Lučivná)
 • Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok
 • Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch: Nové Košariská, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Devínska Nová Ves, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave –  Trnávka, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Lamačská brána, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave –  Patrónka , realizácia
 • ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa
 • ŽSR, Diagnostické vozidlá
 • Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc
 • Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, realizácia+AD
 • Zavedenie ERTMS na koridore č. IV BA – Nové Zámky -  Štúrovo/Komárno (ETCS L2 + GSM  R), projektová dokumentácia

CEF - Nástroj na prepájanie Európy

 

Zoznam pripravovaných projektov pre CEF (Projekty zaradené do 3. výzvy CEF):

 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Štátna hranica SR/ČR, 2.časť
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty, projektová dokumentácia
 • ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, úsek Žilina (mimo) - Varín

 

Kohézny fond -

Operačný

program

Doprava

2007 - 2013

Prioritná os č.1:

  

Prioritná os č.3
Prioritná os č.4
TEN-T
Štrukturálne fondy

Kohézny fond
2004 - 2006

ISPA / KF:

                                 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008-2017 Železnice Slovenskej republiky