Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

MDVRR SR, v zmysle ustanovení čl. 8 bezpečnostnej smernice 2004/49/ES a § 83 zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, určilo bezpečnostné predpisy v železničnej doprave v SR.

Okrem zákonov a vyhlášok, ktorých zoznam sa nachádza na internetových stránkach MDPT SR www.telecom.gov.sk  sú to tieto predpisy ŽSR:

Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky
Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky
Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti

Na prerokovávanie dokumentácie stavieb cudzích investorov na dráhe, v obvode dráhy, v ochrannom pásme dráhy a na ostatných nehnuteľnostiach ŽSR vydali ŽSR

STAVBY CUDZÍCH INVESTOROV V OCHRANNOM PÁSME DRÁHY, V OBVODE DRÁHY, NA DRÁHE A NA OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOS­TIACH ŽSR

Pokyny obsahujú základné pravidlá správneho konania a spôsob podávania žiadostí na prerokovanie dokumentácie.


 

 

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky