Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Železničná infraštruktúra - Marketing - Všeobecné informácie

   
MIMORIADNE ZÁSIELKY
V časti Mimoriadne zásielky/Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok sme doplnili elektronickú žiadosť.

Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok je možné podávať elektronicky (Web formulár) alebo na predpísanom tlačive.
Tlačivo vo formáte
word, exel a .pdf
Elektronická žiadosť plnohodnotne nahrádza Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok vo formáte pdf, xls alebo doc.

K dátumu od 06.06.2016 do odvolania zahajujeme jeho skúšobnú prevádzku pre všetkých žiadateľov o prepravu mimoriadnej zásielky, tz. že budeme akceptovať obidve formy žiadosti – či už prostredníctvom Web formuláru alebo aktuálne platnú formu (pdf, xls alebo doc). Nie je potrebné zasielať obidve formy žiadosti. V zásade posielajte žiadosť len v jednej forme. Táto nová forma žiadosti je obsahovo rozšírenejšia a je užívateľský komfortnejšia pre obidve strany – objednávateľa prepravy MZ ako aj tvorcu povolenia (čiže ŽSR).

Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “.Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia prevádzkovej kapacity siete ŽSR so zapracovanou zmenou č. 4
platná od 1.3.2016


FORMULÁR PRE ŽIADOSŤ O PREPRAVU MIMORIADNEJ ZÁSIELKY
ŽSR pripravili pre žiadateľov o prepravu mimoriadnej zásielky jednotný on-line formulár s popisom vyplňovania. On-line formulár sa nachádza v časti "Mimoriadne zásielky".
 

Príručka pre záujemcov pred vstupom na železničnú sieť ŽSR   
Príručka popisuje podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ, aby sa stal železničným podnikom (dopravcom).

 


VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky